Thực Phẩm Bổ Sung Sắt Sifer


Thực Phẩm Bổ Sung Sắt Sifer

Sắt Sifer - dạng gói bột chia liều dễ sử dụng và thơm ngon vị cam “8 KHÔNG”: KHÔNG táo bón, KHÔNG vị tanh, KHÔNG phân đen, KHÔNG kích đường tiêu hoá, KHÔNG buồn nôn, KHÔNG phụ thuộc bữa ăn, KHÔNG phụ thuộc thời gian uống, KHÔNG ảnh hưởng tới hấp thu khi dùng chung với sản phẩm khác